Komelaya ma, Jutîya Maltaban Kurdîstan ra Berlîn de e. V., kilm namekerde Yekmal, roja 09. Gulane 1993 de amê avan kerdene û ma a roje ra nat taxa Waldemarî yê Kreuzbergî û pêroyê Berlînî de teba domanan, xort û azeban, cênîyan, maûpîyan, malbatan xêlê serkewte pîya gurînîme.